Članstvo

Člani Zveze kulturnih društev Slovenije (ZKDS) so zveze, lokalne in področne. Posamičnih društev praviloma ne včlanjujemo v zvezo, razen če gre za primere, ki jih obravnava 10. člen statuta.

Postopek včlanitve je preprost: na predsedstvo ZKDS naslovite vlogo, v kateri navedete, da ste na svoji skupščini / zboru društev / konferenci sprejeli sklep o včlanitvi v ZKDS. Na prvi seji po prejetju vloge predsedstvo sprejme ugotovitveni sklep o vključitvi lokalne ali področne zveze. O tem obvesti vlagatelja.

V ZKDS so včlanjene naslednje območne in področne zveze kulturnih društev:

Občinska kulturna zveza Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, e-pošta: franc.plesec@gmail.com

Zveza kulturnih društev Ajdovščina, Cesta IV. Prekomorske brigade 1, 5270 Ajdovščina, e-pošta: artur.lipovz@ajd.sik.si, marjan.krpan@gmail.com

Zveza kulturnih društev občin Bled, Bohinj, Radovljica, Gorenjska cesta 27, 4240 Radovljica, e-pošta: oi.radovljica@jskd.si

Zveza kulturnih društev Brežice, Trg izgnancev 12, 8250 Brežice, e-pošta: info@zkd-brezice.si

Zveza kulturnih društev Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih, e-pošta: natasa.mavric@gmail.com

Zveza kulturnih društev Celje, Gledališki trg 4, 3000 Celje, e-pošta: zkd.celje@gmail.com

Zveza kulturnih organizacij Cerknica, Gerbičeva 32, 1380 Cerknica, e-pošta: joze.rajk@siol.net

Zveza kulturnih društev Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, e-pošta: vesna.burjak@amis.net

Zveza kulturnih društev Dol pri Ljubljani, Videm 48, 1262 Dol pri Ljubljani, e-pošta: subelj@dol.si

Zveza kulturnih društev Domžale, Ljubljanska 76, 1230 Domžale, e-pošta: oi.domzale@jskd.si

Zveza kulturnih društev Dravograd, Bukovje 13, 2370 Dravograd – e-pošta: oi.dravograd@jskd.si

Zveza kulturnih društev Grosuplje, Adamičeva 16, 1290 Grosuplje, e-pošta: grosuplje@kultura.si, luka@kultura.si

Zveza kulturnih društev občine Hajdina, Zgornja Hajdina 45, 2288 Hajdina, e-pošta: hilda.bedrac@gmail.com

Zveza kulturnih društev Hrastnik, Log 3, 1430 Hrastnik, e-pošta: krchrastnik@siol.net

Zveza kulturnih društev občine Ivančna Gorica, Cesta II. grupe odredov 17, 1295 Ivančna Gorica, e-pošta: maja.lampret@gmail.com

Zveza kulturnih društev Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 3B, 4270 Jesenice, e-pošta: milos.mozina@gmail.com

Zveza kulturnih društev občine Kidričevo, Lovrenc na Dravskem polju 8, 2324 Lovrenc na Dravskem polju, e-pošta: zdenka.frank@kidricevo.si

Zveza kulturnih društev Piran, Prvomajski trg 2, 6330 Piran, e-pošta: zkd.piran@siol.net

Zveza kulturnih društev Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper, e-pošta: zkd-mo.koper@siol.net

Zveza kulturnih društev Kranj, Glavni trg 7, p.p.187, 4000 Kranj, e-pošta: mija.in.ostali@siol.net

Zveza kulturnih društev Krško, Valvasorjevo nabrežje 4, 8270 Krško, e-pošta: zkd.krsko@gmail.com

Zveza kulturnih društev Laško, Trg svobode 6, 3270 Laško, e-pošta: zveza.moznar@gmail.com

Zveza kulturnih društev Slovenskih goric, Nikova 9, 2230 Lenart v Slov. goricah, e-pošta: breda.slavinec@jskd.si, predsednik@zkd-sg.si

Zveza kulturnih društev Lendava, Glavna ulica 2, 9220 Lendava, e-pošta: danijelahozjan.zkd@gmail.com

Zveza kulturnih društev Litija, Trg na Stavbah 8A, 1270 Litija, e-pošta: vladimir.jakopic@amis.net

Zveza kulturnih društev Ljubljana, Krekov trg 2, 1000 Ljubljana, e-pošta: info@zkdl.si

Zveza kulturnih društev Ljubljana okolica, Trg MDB 14, 1111 Ljubljana, e-pošta: oi.ljubljana.okolica@jskd.si

Zveza kulturnih društev Ljutomer, Križevci, Veržej, Razkrižje, Glavni trg 2, 9240 Ljutomer, p.p. 19, e-pošta: tibaut.ema@gmail.com

Zveza kulturnih društev Logatec, Tržaška cesta 13, 1370 Logatec, e-pošta: jurij.svajncer@gmail.com

Zveza kulturnih društev Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, e-pošta: peter.prevec@gmail.com

Zveza kulturnih društev Maribor, Podbreška cesta 20, 2000 Maribor, e-pošta: franci.pivec@izum.si

Zveza kulturnih društev občin Makole, Poljčane, Slovenska Bistrica, Grajska ulica 11, 2310 Slovenska Bistrica, e-pošta: zkd@t-2.net

Zveza kulturnih društev občine Mengeš, Zavrti 2, 1234 Mengeš, e-pošta: natasa.v.jeric@gmail.com

Zveza kulturnih društev Murska Sobota, Trubarjev drevored 4, 9000 Murska Sobota

Zveza kulturnih društev Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 25, p.p. 88, 5000 Nova Gorica, e-pošta: zkd.nova-gorica@guest.arnes.si

Zveza kulturnih društev Novo mesto, Novi trg 5, 8000 Novo mesto, e-pošta: zkd.novo.mesto@gmail.com

Zveza kulturnih društev občin Kungota, Pesnica, Šentilj, Pesnica 41, 2211 Pesnica pri Mariboru, e-pošta: zkd.pisarna@gmail.com

Zveza kulturnih društev Prekmurja, Trubarjev drevored 4,   9000 Murska Sobota, e-pošta:  zkdprekmurja@gmail.com

Zveza kulturnih društev Ptuj, Jadranska ulica 13, 2250 Ptuj, e-pošta: zkdptuj@siol.net

Zveza kulturnih društev Ravne na Koroškem, Gledališka pot 1, 2390 Ravne na Koroškem, e-pošta: miran.kert@gmail.com

Zveza kulturnih društev Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, e-pošta: zkd.sevnica@siol.net

Zveza kulturnih društev Slovenj Gradec, Francetova  5, 2380 Slovenj Gradec, e-pošta: oi.slovenj.gradec@jskd.si

Občinska kulturna zveza Slovenske Konjice, Mestni trg 4, 3210 Slovenske Konjice, e-pošta: jerneja.ristic@guest.arnes.si

Zveza kulturnih društev Šentjur, Ulica Dušana Kvedra 16, 3230 Šentjur, e-pošta:marija.rataj@gmail.com

Zveza kulturnih društev Škofja Loka, Grajska pot 13, 4220 Škofja Loka, e-pošta: marko.crtalic@jskd.si

Zveza kulturnih društev Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah, e-pošta: jozef.caks@gmail.com

Zveza kulturnih društev Šmartno pri Litiji, Staretov trg 25, 1275 Šmartno pri Litiji, e-pošta: sonja.janezic@gmail.com

Zveza kulturnih društev Tolmin, Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin, e-pošta: zkdtolmin@siol.net

Zveza kulturnih organizacij Tržič, Cankarjeva cesta 1, 4290 Tržič, e-pošta: zkotrzic@gmail.com

Zveza kulturnih društev Trbovlje, Trg svobode 11a, 1420 Trbovlje, e-pošta: zkd.trbovlje@guest.arnes.si

Zveza kulturnih društev Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, e-pošta: oi.trebnje@jskd.si

Zveza kulturnih društev Šaleške doline, Titov trg 4, 3320 Velenje, e-pošta: info@zkdsd.si

Zveza kulturnih društev Vrhnika, Tržaška cesta 25, 1360 Vrhnika, e-pošta: rasto.jakic@gmail.com

, Aškerčeva ulica 9a, 3310 Žalec, e-pošta: zkst.kultura@siol.net

Zveza kulturnih in turističnih društev Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, e-pošta: razvojni.zavod@siol.net

Zveza ljudskih tradicijskih skupin Slovenije, Glavni trg 7, 4000 Kranj, e-pošta:zvone.gantar@gmail.com

Zveza pevskih zborov Primorske, I. Istrske br. 59, 6276 Pobegi, p.p. 1298, 6001 Koper, e-pošta: zpzprimorske@gmail.com

Bošnjaška kulturna zveza Slovenije, Pegamova ulica 12, p.p. 1624, 1000 Ljubljana, e-pošta: admir.baltic@bkzs.si