MLADI SLOVENCI IZ BiH NA FOLKLORNEM SEMINARJU V LJUBLJANI

Piše: Miha Banovec

Zveza kulturnih društev Ljubljana (ZKDL) je v okviru javnega razpisa Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, namenjenega spodbujanju dejavnosti Slovencev, ki živijo posvetu in njihovemu povezovanju z Republiko Slovenijo, pridobila sredstva za izvedbo usposabljanja plesalcev in vodij folklorne skupine Društva Slovencev Republike Srbske Triglav Banja Luka.

Združenje Slovencev v Banjaluki je vsestransko aktivno, predvsem pa na področju kulture. Največ pozornosti namenjajo ohranjanju slovenskega jezika in kulture. Pod okriljem društva delujeta dva pevska zbora, in sicer mešani pevski zbor Davorin Jenko in otroški pevski zbor Mladi Jenkovci, folklorna skupina ter instrumentalna skupina Trio Fantastico. Poleg tega ima društvo svojo knjižnico, ki šteje čez 2000 knjig. Redno izdaja bilten, svoje prispevke pa objavlja tudi v biltenu narodnostnih manjšin.

Društvo Slovencev Republike Srbske TRIGLAV predstavlja enega ključnih društev tamkajšnje Slovenske skupnosti. Folklorno skupino sestavljajo ambiciozni mladi, ki s svojim delovanjem ohranjajo slovensko identiteto in zavest, sočasno pa skrbijo za sodobno interpretacijo slovenske nesnovne kulturne dediščine. Sprva otroška folklorna skupina je prerasla programe, ki so jih pred leti zanje pripravili različni slovenski koreografi. V tem času so postali mlada in vitalna odrasla folklorna skupina in posledično potrebujejo celostno prenovo njihovih programov.

Na ZKDL se zavedamo, da je utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev po svetu, vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev po svetu in delovanje ter povezovanje na področju mladih in za mlade, ključnega pomena. Prepoznali smo njihovo potrebo, željo in motivacijo po nadaljnjem razvoju, zato smo se v skladu s poslanstvom ZKDL odločili izvesti krajše brezplačno izobraževanje in jih na ta način opolnomočiti za njihovo nadaljnjo rast in napredek.

Izobraževanje je pretekli konec tedna potekalo pod vodstvom etnologa in kulturnega antropologa dr. Tomaža Simetingerja, dolgoletnega umetniškega vodje osrednje slovenske folklorne skupine AFS France Marolt in strokovnega spremljevalca za folklorne skupine pri Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti. Tekom izvedbe izobraževanja so sistematično predelali tematike, ki naj bi jih poznale vse folklorne skupine, s ciljem, da bodo lahko v prihodnje delovali in ustvarjali čim bolj samostojno.

V okviru izobraževanja so obdelali štiri tematske sklope, in sicer:

  • Predstavitev osnovne plesne kulture na Slovenskem
  • Didaktika plesa, pedagoški pripomočki in literatura (seznanitev s teoretičnimi in praktičnimi principi podajanja plesa in plesnih prvin)
  • Plesna praksa s postavljanjem nove koreografije
  • Spoznavanje kostumskega fundusa

Pri organizaciji izobraževanja nam je v veliki meri priskočila na pomoč folklorna skupina AFS France, ki nam je omogočila prostorsko, glasbeno kot tudi materialno kakovostno izvedbo izobraževanja. Maroltovci so odprli tudi svoje kostumski fundus, ki je eden največjih v državi, da so si lahko mladi plesalci ogledali raznolikost tradicijske oblačilne kulture na Slovenskem. Predavanje in demonstracijo je vodila Špela Zamrnik.

Izvedbo izobraževanja je v veliki meri finančno podprl Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Piše: Miha Banovec Zveza kulturnih društev Ljubljana (ZKDL) je v okviru javnega razpisa Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, namenjenega spodbujanju dejavnosti Slovencev, ki živijo posvetu in njihovemu povezovanju z Republiko Slovenijo, pridobila sredstva za izvedbo usposabljanja plesalcev in vodij folklorne skupine Društva Slovencev Republike Srbske Triglav Banja Luka. Združenje Slovencev v Banjaluki je vsestransko aktivno, predvsem pa na področju kulture. Največ pozornosti namenjajo ohranjanju slovenskega jezika in kulture. Pod okriljem društva delujeta dva pevska zbora, in sicer mešani pevski zbor Davorin Jenko in otroški pevski zbor Mladi Jenkovci, folklorna skupina ter instrumentalna skupina Trio Fantastico.…

Pregled ocene

Ocena uporabnikov: 4.33 ( 2 ocen)

Objavite komentar