FESTIVAL, NA KATEREM ŽELI NASTOPITI VES SVET

Piše: Breda Slavinec
Foto: Marjan Laznik, FOTOMEDIA Maribor

Pogovor s producentko festivala, Nevo Kovačič, ob 20-letnici Otroškega Folkarta

Otroški Folkart – kaj to je?

Je otrok odraslega Folkarta, saj se je ravno ideja odraslega Folkart-a porodila 1989 znotraj takratne Zveze kulturnih organizacij Maribor, kasneje pa ga je ob osamosvojitvi Slovenije prevzel Narodni dom Maribor in ga še danes vrhunsko izvaja v okviru Festivala Lent. Posledično se je deset let kasneje, ko sem postala že dvakrat mama, porodila ideja Otroškega Folkart-a. Le-ta dopolnjuje in sistematično vzgaja naše najmlajše Slovence, hkrati pa seveda tudi vso svetovno populacijo otrok, ki svojo kulturo predstavlja pri nas, svoja doživetja in čutenja Maribora in Slovenije pa ohrani in ponese s seboj v svoje domove na vse konce sveta. Prav tako pa Otroški Folkart predstavlja vzpodbudo za razvoj in kvalitetno delo v naših otroških folklornih skupinah, ki s svojimi predstavitvami na tujih gostovanjih in festivalih s ponosom predstavljajo slovensko kulturo dediščino drugim narodom sveta. S svojim festivalom torej odpiramo vrata našim otroškim folklornim skupinam, da lahko predstavljajo našo dediščino drugim, saj posledično z udeležbo in dobrim počutjem tukaj vabila za gostovanja kar dežujejo.

20. otroski folkart

Današnji otroci in folklora 

Otroci se prek ljudskega plesa seznanjajo z nekdanjim življenjem, spoznavajo šege in navade in se tako soočajo s preteklostjo svojega naroda. Ker se s pomembnostjo ohranjanja spomina na nekdanje življenje srečujejo v času primarne ali sekundarne socializacije, je možnost, da bodo pridobljeno znanje,  ali vsaj odnos do kulturne zapuščine, prenašali tudi na svoje potomce, precej velika. Drugi pomemben razlog je vse večji poudarek na aktivnem preživljanju prostega časa, ki naj bi ga otroci preživeli stran od  modernih naprav, kot sta televizija in računalnik. Otroške folklorne skupine skrbijo za aktivno preživljanje prostega časa, v njih se otroci srečujejo z medsebojno interakcijo in telesno aktivnostjo, ki je zlasti v današnjih razmerah, brez dvoma, zelo pomembna za celovit  telesni in duševni otrokov razvoj. 

Otroški folklorni festivali po svetu

Po svetu žal ni toliko otroških folklornih festivalov, kot bi si želeli, saj je zagotovo s samo organizacijo nedvomno več dela, zahtev, problemov in odgovornosti v primerjavi z odraslimi folklornimi festivali. Pri otrocih je udeležba otrok in njihovega spremstva skoraj enkrat večja kot pri odraslih, potrebno je organizirati vsako minuto bivanja na gostovanju, ne samo na koncertih, temveč tudi v prostem času, več je zdravstvenih tegob, ki jih je potrebno reševati tudi z bolnišnično oskrbo (astme, alergije, salmonele, poškodbe …), več truda je treba vložiti v samo animacijo udeležencev, težje je organizirati nastope in gostovanja izven festivala. 

20. otroski folkart

Slovenski otroški folklorni festivali

V Sloveniji je več mednarodnih otroških folklornih festivalov,  vendar ne več, kot je prstov na roki. Mednarodni CIOFF® otroški folklorni festival Otroški Folkart je eden pomembnejših dogodkov, ki v naše mesto, širšo regijo in tudi ostale kraje Slovenije (že vsa leta do zdaj poteka povezovanje in mreženje posameznih nastopov tujih folklornih skupin v celotni regiji in tudi po vsej državi) pripelje oddaljeno ljudsko kulturo. Izvorno otroško ljudsko umetnost v svoji najbolj žlahtni obliki lahko v Mariboru spremljamo že polnih 20 let, saj je v letu 2018 potekal že dvajseti  mednarodni otroški folklorni festival Otroški Folkart. Skozi vsa ta leta obstoja se je razvil v enega večjih in pomembnejših svetovnih otroških folklornih festivalov, kar dokazuje tudi bogata in izjemna udeležba otroških folklornih skupin iz vsega sveta. Ne le, da je Otroški Folkart vsa leta do zdaj prinašal ravno na mariborske ulice, trge in parke, vrtce, domove ostarelih, trgovske centre, hotele in seveda odre številnih prizorišč pisano podobo svetovne ljudske tradicije, ampak vsako leto to direktno povezovanje, tako z najmlajšimi prebivalci mesta, kot njihovimi starši in ostalimi meščani, ki so hkrati tudi zelo zahtevno in poznavalsko občinstvo, še nadgrajuje ter bogati.

Od kod prihajajo nastopajoči?

V okviru festivalov skozi vseh dvajset let so bile predstavljene številne otroške folklorne skupine iz vseh kontinentov sveta, razen iz Afrike in Avstralije. Nastopilo je  preko sto otroških folklornih skupin iz Slovenije, sosednjih držav, kot so Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora in Makedonija, iz Evrope Škoti, Finci, Španci, Slovaki, Poljaki, Romuni, Čehi, Bolgari, Nemci, Italijani, Avstrijci, Ukrajinci, Madžari, Rusi, Litvanci. Iz drugih kontinentov pa Indijci, Mehičani, Indonezijci, kar predstavlja skupaj  5000 mladih plesalcev, ki si jih je ogledalo v teh letih okoli 200.000 Slovencev. Kot producentko vseh festivalov in kot starša se me je najbolj dotaknila skupina otrok iz Yakutije, daljne Sibirije, ki je gostovala leta 2012, ko je bil Maribor tudi Evropska prestolnica kulture. Otroci v starosti od 8 do 12 let so prepotovali 5000 kilometrov z letalom do Moskve, nato 2200 kilometrov z avtobusom do Maribora, pri nas gostovali en teden, nato pa so še naprej gostovali z avtobusom še tri tedne po Italiji in Avstriji. Ti otroci, ki morajo v šolo tudi, ko je zunaj do minus 50 stopinj Celzija, so na poti več kot mesec dni brez staršev, se sami oblačijo in pripravljajo za nastope, suvereno, kvalitetno in prikupno predstavljajo svojo mongolsko kulturo, da ti je res toplo pri srcu, kot majhen čudež, ki se te dotakne in ga ne moreš nikoli pozabiti. 

20. otroski folkart

Kakšna je vsebinska zasnova 20. Otroškega Folkart-a Maribor 2018?

Vsebinska zasnova je bila podobna kot vsako leto do sedaj, mogoče je bil poudarek na še večji kvantiteti skupin. Načeloma lahko vsako leto gostimo tri do štiri tuje skupine ter dve do tri domače, letos pa smo gostili štiri tuje in sedem slovenskih skupin. Želeli bi jih vsako leto toliko kot ima festival let, s ponudbo ni problemov, lahko bi jih tudi sto in več, žal pa je vsako leto večji problem z zagotovitvijo finančnih sredstev. Zato nam tudi letos, ko smo želeli gostiti in predstaviti 20 otroških folklornih skupin, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni uspelo. Tudi letos se je predstavilo veliko število otroških ljudskih plesov, pesmi, rajalnih iger, šeg, navad, kostumov, likov, različnih koreografij, od reproduktivnih do popolnoma stiliziranih. Prav v vseh pa smo enako uživali ob njihovi produkciji. Predstavile so se nam skupine iz tujine – Španije, Ukrajine, Srbije, Hrvaške, iz Slovenije – Starš, Marjete, Ruš, Dolene, Destrnika in ter KD Prežihovci  ter mlajša, starejša in mladinska skupina KUD Študent iz Maribora. Poudarek je bil letos na še večji interakciji nastopajočih otrok med seboj in z otroci iz občinstva, v obliki aktivnih plesnih delavnic po zaključenih koncertih na samih prizoriščih. Z razstavo 20. let Otroškega Folkart-a, na kateri smo predstavili fotogalerijo vseh dosedanjih dvajsetih festivalov, pa smo obeležili plodnih dvajset let svetovne otroške folklorne ustvarjalnosti in produkcije v Mariboru.

Dogodki, sočasni s festivalom

Projekt je zasnovan s poudarkom na predstavitvi v Mariboru, hkrati pa tudi z gostovanji po Sloveniji od Zgornje Velke, Vuzenice, Postojnske jame, Izole, Ptuja, do sosednjega Trakoščana, Varaždina in Zagreba na Hrvaškem, pa vse do Celovca v Avstriji. Poleg samih koncertov organiziramo povorke in krajše nastope posameznih skupin kot promocijo festivala in druženje z gostiteljskim mestom. Pripravljamo razstave dosedanjih festivalov, oglede mesta in okolice, ogled Mestnega akvarija, Pohorja, Pokrajinskega muzeja Maribor, Stare trte, Lenta. Prav tako si udeleženci Otroškega Folkart-a ogledajo vse koncerte odraslega Folkart-a. Vse skupine vsako leto uradno sprejmeta tako župan mesta Maribora kot direktor festivala. Otroke obdarimo s protokolarnimi in sponzorskimi darili ter obilico propagandnega materiala o Mariboru in Sloveniji. Ob prostih večerih se vse skupine družijo med seboj v Dijaškem domu Maribor, kjer skupaj tudi bivajo, si predstavljajo plese, pesmi, jezik in običaje svojega naroda. Tako se stkejo mnoge vezi in ob koncu festivala, ko je treba domov, poteče tudi kakšna solzica. 

20. otroski folkart

Edini v Sloveniji in v tem delu Evrope

Festivali so edina srečanja, na katerih se folklorne skupine srečujejo, primerjajo kvaliteto lastne ustvarjalnosti s skupinami drugih narodov. Z Otroškim Folkart-om  želimo našim mariborskim in slovenskim otrokom približati kulturno dediščino drugih narodov, s katerimi sobivamo skupaj, tako v evropskem kot širšem svetovnem prostoru. Učimo jih, da spoznavajo in spoštujejo tako ustvarjalnost otrok drugih narodov kot tudi njihovo kulturo samo, ki je lahko zelo drugačna od naše, vendar ravno zaradi te drugačnosti še posebej zanimiva. Le tako bodo naši najmlajši že na pragu svojega življenja spoznali različne kulture sveta in seveda posledično temu znali tudi sprejemati in spoštovati drugačnost. Le tako bo naš svet v prihodnosti lepši, prijaznejši. Smo največji tovrstni festival v Sloveniji. Priznava nas svetovna festivalska organizacija CIOFF (International council of organizations of folklore festival and folk art), saj smo tako po kvaliteti, kot obsegu in dolžini festivala, edini v Sloveniji. Hkrati delujemo pod okriljem UNESC-a. 

20. otroski folkart

Ciljna publika

To so naši najmlajši, naši otroci. Nastopajoči otroci predstavljajo svojo kulturo, svoje izročilo našim otrokom. Le tako bodo naši najmlajši že na pragu svojega življenja spoznali različne kulture sveta  in posledično znali sprejemati in spoštovati drugačnost. Drugačnost lahko tako postane zanimiva, posebna in vredna ogleda. Učimo jih spoštovanja drugačnosti in različne ustvarjalnosti. Tako bo naš svet v prihodnosti lepši, prijaznejši, spoštljiv do vseh ljudi in bitij, ki prebivajo na skupnem planetu Zemlja. Otroški Folkart je le majhen kamenček pri oblikovanju multikulturnega humanega otroka, Mariborčana, Slovenca, svetovljana.  Pomeni enega največjih glasnikov prijateljstva in vezi med narodi vsega sveta. Naš festival je ambasador dobre volje, prijaznosti med narodi in med mladimi.

20. otroski folkart

Piše: Breda Slavinec Foto: Marjan Laznik, FOTOMEDIA Maribor Pogovor s producentko festivala, Nevo Kovačič, ob 20-letnici Otroškega Folkarta Otroški Folkart – kaj to je? Je otrok odraslega Folkarta, saj se je ravno ideja odraslega Folkart-a porodila 1989 znotraj takratne Zveze kulturnih organizacij Maribor, kasneje pa ga je ob osamosvojitvi Slovenije prevzel Narodni dom Maribor in ga še danes vrhunsko izvaja v okviru Festivala Lent. Posledično se je deset let kasneje, ko sem postala že dvakrat mama, porodila ideja Otroškega Folkart-a. Le-ta dopolnjuje in sistematično vzgaja naše najmlajše Slovence, hkrati pa seveda tudi vso svetovno populacijo otrok, ki svojo kulturo predstavlja pri nas,…

Pregled ocene

Ocena uporabnikov: 4.25 ( 2 ocen)

Objavite komentar