DOBRE PRAKSE SODELOVANJA MED KULTURNIMI DRUŠTVI

Piše: Danijela Hozjan

Prireditve, sodelovanja na različnih delavnicah, predavanjih in drugih srečanjih v Lendavi je skozi zadnja leta obrodilo lepe sadove, saj so posamezna društva začela pripravljati skupne prireditve in tako združevala različne dejavnosti ter ljudi na različnih področjih delovanja. Takšen način dela je tudi neposredno zmanjšal same stroške prireditev in pripomogel, da so posamezne prireditve bolj obiskane in tudi odmevne. S sodelavci Zveze kulturnih društev Lendava (ZKD Lendava) kot tudi s predstavniki kulturnih društev, ki so povezani v ZKD Lendava, smo se trudili, da bi pripravili kar se da uspešne in zanimive prireditve. Ugotovili smo, da s skupnim sodelovanjem in zrelejšim pristopom k samemu delu lahko prispevamo zelo veliko za ohranjanje kulturne dediščine v našem kraju. Tesneje smo začeli sodelovati z Območno izpostavo JSKD in drugimi inštitucijami, ki delajo na področju kulture. Pra zato lahko povezovanje ter medsebojna pomoč gradita tudi večjo prepoznavnost naših skupin in društev. Sicer bi društva izgubila rdečo nit in tako tudi slabše delovala, v najslabšem primeru pa tudi razpadla. Tega pa si nikakor ne želimo, saj moramo stremeti, da bo delovanje vseh sekcij v društvih še boljše, pa tudi bolj kvalitetno ter da se bodo včlanjevale tudi mlajše generacije. Aktivno sodelovanje s Turistično zvezo Lendava vabi je pokazalo napredek in nekaj projektov smo že pripravili in izvedli skupaj. Da smo medsebojno vzpotavili trdne vezi, je pokazala tudi udeležba na vseh naših skupnih prireditvah, ki jih prirejamo skozi celo leto. Nekateri predstavniki društev so se večkrat posluževali naše pomoči, predvsem pri pripravi dokumentacije na javne razpise, organizaciji zborovanj članov društev in tudi pri posameznih prireditvah društev.

V ZKD Lendava se včlanjuje vsako leto več društev. Preko elektronske pošte, spletne strani ali facebooka obveščamo naše člane o vseh dogodkih, prireditvah, predavanjih in pri nas lahko dobijo tudi koristne informacije glede različnih razpisov in nekaterih zakonskih predpisov, ki vplivajo na delovanje v društvih. Naše delo planiramo mesečno vnaprej, saj se člani izvršenga odbora ZKD Lendava srečujemo vsak mesec, da pokomentiramo in analiziramo že izvedene prireditve ali dejavnosti ter pripravimo plan dela za naslednji mesec. Na koncu leta pa imamo vedno srečanje vseh predstavnikov društev, to je skupščino ZKD Lendava, na kateri sprejemamo poročila in plan za naslednje leto ter podeljujemo priznanja za najboljše dosežke na kulturnem področju posameznikom in društvom.

Medsebojno sodelovanje med društvi je v zadnjih treh letih obrodilo sadove, saj smo bili priča, da so nekatera društva ob različnih praznikih pripravila skupne prireditve, kot npr. KD Zarja Gaberje, KD Horváth József Petišovci, KD József Atilla Kapca, KD Dolnji Lakoš ob slovenskem ali madžarskem kulturnemn prazniku, ob Dnevu žena, Dnevu mater. Prav tako so tudi madžarske gledališke skupine svoje predstave izvedle najprej v domačem kraju, nato pa v krajih, kjer razumejo madžarski jezik. S skupnimi projekti smo sodelovali tudi na  Madžarskem, Hrvaškem in v Avstriji. Želimo, da bi tudi v bodoče na območju, kjer delujejo kulturna društva, s skupnim sodelovanjem več društev, pripravile različne prireditve, saj bi bile omenjene tudi bolj kvalitetne in izvedene z manjšimi stroški in bolje obiskane.  Kraj prireditev bi bil lahko po dogovoru s sodelujočimi društvi vsako leto drugje. Tako bi se društva še bolje povezovala in zmanjšali bi se stroški prireditev ter ne bi bilo razdrobljenosti prireditev po posameznih krajih. Pomembno je poudariti tudi dejstvo, da vsako društvo v svoji sestavi nima zajetih vseh dejavnosti, zato menimo, da bi takšne prireditve bile tudi bolj obiskane, zanimive in tudi bolj kvalitetne, kar se je tudi v teh treh letih tudi pokazalo.

Želimo, da bodo naša društva še bolj aktivna in da se bodo vključevali tudi mlajši, zato moramo pristopiti k tej rešitvi. Na vseh področjih moramo biti aktivni in pozitivno naravnani, saj le tako lahko dosežemo določene cilje in pritegniti ljudi k boljšemu sodelovanju, da bodo pripravljeni na različne spremembe, tako pozitivne, kot negativne. Vedno pa je potrebno iskati nek cilj, da smo lahko še boljši.

MEDKULTURNO POVEZOVANJE LJUBITELJSKIH DRUŠTEV: 10. OBLETNICA DELOVANJA RUSKEGA DRUŠTVA KALINKA
V soboto, 21. oktobra 2017, smo se predstavniki ZKD Lendava na povabilo Društva Kalinka iz Čakovca, udeležili njihove 10. obletnice delovanja. Prireditev je bila v Centru za kulturo v Čakovcu, kjer so pripravili zelo pester program. Vsak obiskovalec je na začetku prejel topel sprejem ob kruhu in soli ter ob požirku dobre ruske vodke. Razen domačih skupin, to je folklorne skupine Kalinka in mlajše folklorne skupine Malinka, so nastopili še hrvaški ljudski pevci iz Zasadbrega in pevski zbor iz Čakovca. Svoje spretnosti na področju folklore so pokazali tudi gostje Ukrajinske folklorne skupine. Prireditve so se udeležili tudi visoki predstavniki iz Hrvaške, Madžarske in naša ZKD Lendava iz Slovenije. Doživeli smo lep večer ob ruski glasbi in plesu.

Piše: Danijela Hozjan Prireditve, sodelovanja na različnih delavnicah, predavanjih in drugih srečanjih v Lendavi je skozi zadnja leta obrodilo lepe sadove, saj so posamezna društva začela pripravljati skupne prireditve in tako združevala različne dejavnosti ter ljudi na različnih področjih delovanja. Takšen način dela je tudi neposredno zmanjšal same stroške prireditev in pripomogel, da so posamezne prireditve bolj obiskane in tudi odmevne. S sodelavci Zveze kulturnih društev Lendava (ZKD Lendava) kot tudi s predstavniki kulturnih društev, ki so povezani v ZKD Lendava, smo se trudili, da bi pripravili kar se da uspešne in zanimive prireditve. Ugotovili smo, da s skupnim sodelovanjem…

Pregled ocene

Ocena uporabnikov: 3.53 ( 4 ocen)

Objavite komentar