40 LET ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV LENDAVA

Piše: Danijela Hozjan

Septembra 2016 je minilo 40 let, odkar je bila ustanovljena Zveza kulturnih društev Lendava (v nadaljevanju: Zveza). Področja, na katerih Zveza deluje je raznoliko. Povezuje 66 kulturnih in drugih društev, ki ustvarjajo na območju sedmih občin. Iz občine Lendava je 44 društev, ki ustvarjajo na področju glasbene, folklorne, pevske, likovne, literarne, gledališke in rokodelske sekcije. Vsi se trudijo ohranjati kulturno izročilo iz področja, kjer živijo.

Na območju Občine Lendava se prepletajo različne kulture in narodnosti od slovenske, madžarske, hrvaške, romske in srbske. Tako je v Zvezi eno hrvaško društvo, tri romska in eno srbsko društvo. Ostala društva pa pripravljajo programe v slovenskem in madžarskem jeziku, v svoji sestavi imajo skupine, ki se trudijo, da kulturna dediščina njihovih prednikov ne bi zamrla.

ZKD Lendava 40 let

Naloga Zveze je, da povezuje društva, jim pomaga pri organizaciji in izvedbi različnih prireditev, zagotavlja prostore za delovanje, jih spodbuja, da se na tak način ohranja kulturno izročilo. Sodeluje z različnimi ustanovami na širšem območju občine Lendava in Pomurja, med drugim tudi z Območno izpostavo JSKD, Turistično zvezo Lendava vabi, s slovenskimi in madžarskimi Zavodi za kulturo ter vsemi drugimi inštitucijami, ki so povezani s kulturo in turizmom. Strmijo in delajo za bogatitev kulturnega življenja na območju, kjer delujejo društva, ki so povezana v lendavsko Zvezo.

Program Zveze je vsako leto raznolik, od literarnih večerov, delavnic, ustvarjalnega natečaja, recitatorskega tekmovanja v slovenskem jeziku, razstave Pirhi, vino in velikonočni izdelki, študijskih krožkov ter literarnih in likovnih delavnic. Razen tega so pripravili tudi program za Noč knjige in Teden ljubiteljske kulture. Že 12 let sodelujejo v programu Teden vseživljenjskega učenja. Na tak način so k sodelovanju povabili veliko društev ter skupaj izpeljali prireditve, ki so namenjene učenju in sodelovanju na različnih področjih z različnimi ciljnimi skupinami. Sodelujejo na tradicionalnih prireditvah, kot so Bogračfest in Lendavska trgatev, kjer so tudi soorganizatorji. Izdajajo zbornik Pobiralci rose, letos že četrtič, kjer so zbrana vsa literarna dela iz njihovih literarnih večerov. Še kaj več bi se našlo, saj je njihov delokrog zelo bogat in različen.

Prireditev ob 40. obletnici ZKD Lendava smo pripravili v soboto, 15. oktobra 2016 ob 18.00 uri v Gledališki in koncertni dvorani Lendava.

Pripravil se je skupen program vseh sekcij v kulturnih društvih, ki so povezana v Zvezo, to je prekmurske, madžarske in romske folklorne skupine, slovenski in madžarski ljudski pevci, citrarji, tamburaši, gledališke skupine, sekcije ročnih del in recitatorji.

Z našim ustvarjanjem želimo pokazati, da bo naše delo imelo smisel, da bomo lahko mogočno in pogumno stopili v korak s časom in poskrbeli, da bo kultura živela v vsakem domu in posameznem srcu, še posebej sedaj, ko želi mesto Lendava kandidirati za Evropsko prestolnico kulture.

Piše: Danijela Hozjan Septembra 2016 je minilo 40 let, odkar je bila ustanovljena Zveza kulturnih društev Lendava (v nadaljevanju: Zveza). Področja, na katerih Zveza deluje je raznoliko. Povezuje 66 kulturnih in drugih društev, ki ustvarjajo na območju sedmih občin. Iz občine Lendava je 44 društev, ki ustvarjajo na področju glasbene, folklorne, pevske, likovne, literarne, gledališke in rokodelske sekcije. Vsi se trudijo ohranjati kulturno izročilo iz področja, kjer živijo. Na območju Občine Lendava se prepletajo različne kulture in narodnosti od slovenske, madžarske, hrvaške, romske in srbske. Tako je v Zvezi eno hrvaško društvo, tri romska in eno srbsko društvo. Ostala društva…

Pregled ocene

Ocena uporabnikov: 4.6 ( 1 ocen)

Objavite komentar